Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang Lyrics (2023)

1. Daniel Padilla - Ako'y Sa 'yo, Ika'y Akin Lyrics | AZLyrics.com

 • Na ika'y hanapin at sabihin, Ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Oh... Umasa kang maghihintay ako kahit kailan

 • Daniel Padilla "Ako'y Sa 'yo, Ika'y Akin": Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin At sinabi mong ang pag-ibig mo’y ‘di magbabago Ngunit bak...

Daniel Padilla - Ako'y Sa 'yo, Ika'y Akin Lyrics | AZLyrics.com

2. First Circle - ako'y sayo at ika'y akin lamang lyrics

 • ako'y sayo at ika'y akin lamang lyrics · Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahal mo rin · 'Di ba nila alam, tayo'y nagsumpaan? · Kahit ano'ng mangyari, pag-ibig ko'y ...

 • First Circle ako'y sayo at ika'y akin lamang lyrics: Ikaw na ang may

3. Ako'y Sayo Ika'y Akin Lamang - First Circle (Lyrics) | By Music Notes

 • Duration: 5:13Posted: Oct 22, 2020

 • Accédez aux publications, aux photos et plus encore sur Facebook.

4. Ako'y Sayo at Ika'y Akin Lamang - Ask Chords

Ako'y Sayo at Ika'y Akin Lamang - Ask Chords

5. SONG lyrics - akoy sayo at ikay akin lamang - Wattpad

 • "Ako'y Sa 'yo, Ika'y Akin". Ikaw na ang may sabi na ako?y mahal mo rin At sinabi mong ang pag-ibig mo'y 'di magbabago gunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit ...

 • Read akoy sayo at ikay akin lamang from the story SONG lyrics by JayneArgarin (done) with 171 reads. nasty, lyrics, freestyle. "Ako'y Sa 'yo, Ika'y Akin" Ikaw...

6. Daniel Padilla – Akoy Sayo at Ikay Akin Lamang Lyrics - Tell Me Lyrics

 • Watch Daniel Padilla – Akoy Sayo at Ikay Akin Lamang Lyrics Video. Daniel Padilla – Akoy Sayo at Ikay Akin Lamang Lyrics Ikaw na ang may sabi

 • Watch Daniel Padilla – Akoy Sayo at Ikay Akin Lamang Lyrics Video Daniel Padilla – Akoy Sayo at Ikay Akin Lamang Lyrics Ikaw na ang ma...

7. Ako'y Sa 'yo At Ika'y Akin Lamang Lyrics by First Circle - Street Directory

 • Ako'y Sa 'yo At Ika'y Akin Lamang Lyrics, First Circle, Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahal mo rinAt.

 • Ako'y Sa 'yo At Ika'y Akin Lamang Lyrics, First Circle, Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahal mo rinAt

Ako'y Sa 'yo At Ika'y Akin Lamang Lyrics by First Circle - Street Directory

8. IAXE – Ako'Y Sa Iyo, Ika'Y Akin Lyrics - LyricsMode

 • Original lyrics of Ako'Y Sa Iyo, Ika'Y Akin song by IAXE. Explore 2 meanings or write yours. Find more of IAXE lyrics. Watch official video, print or ...

 • Original lyrics of Ako'Y Sa Iyo, Ika'Y Akin song by IAXE. Explore 2 meanings or write yours. Find more of IAXE lyrics. Watch official video, print or download text in PDF. Comment and share your favourite lyrics.

IAXE – Ako'Y Sa Iyo, Ika'Y Akin Lyrics - LyricsMode

9. Daniel Padilla - Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang lyrics | LyricsFreak

 • Read or print original Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang lyrics 2023 updated! Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahalmo rin / At.

 • Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahalmo rin At sinabi mong ang pag-ibig mo'y di mag babago Ngunit bakit satwing ako'y lumalapit ika'y lumalayo Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba Di ba nila alam, tayo'y nag sumpaan, na ako'y sayo At ika'y akin lamang

10. KZ Tandingan - Ako'y Sa'yo, Ika'y Akin Lamang Lyrics

 • Ipaalala sa iyo. Ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. If you want to receive the latest update of OPM Lyrics, put your e-mail below.

 • Ikaw na ang may sabi Na ako'y mahal mo rin At sinabi mong ang pag- ibig mo'y di magbabago Ngunit bakit Sa tuwing ako'y lumalapit Ika'y lumalayo Puso'y laging nasasaktan 'Pag may kasama kang iba 'Di ba nila alam Tayo'y nagsumpaan Na ako'y sa iyo At ika'y akin lamang Kahit anong manyari Ang pag- ibig ko'y sa'yo pa rin At kahit ano pa ang sabihin nila'y Ikaw pa rin ang mahal Maghihintay ako kahit kailan Kahit na umabot pang Ako'y nasa langit na At kung 'di ka makita Makikiusap kay Bathala Na ika'y hanapin at sabihin Ipaalala sa iyo Ang nakalimutang sumpaan Na ako'y sayo at ika'y akin lamang Oh... Umasa kang magghihintay ako kahit kailan Kahit na umabot pang ako'y nasa langit na At kung 'di ka makita Makikiusap kay Bathala Na ika'y hanapin at sabihin Ipaalala sa iyo Ang nakalimutang sumpaan Na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang

11. First Circle - Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang lyrics - Muzikum

 • Jan 27, 2005 · AKOY SAYO AT IKAY AKIN LAMANG by: First circle wrote by: cris any question just e-mail me at crisbelle_2628@yahoo.com i'll be waiting for ...

 • AKOY SAYO AT IKAY AKIN LAMANG by: First circle wrote by: cris any question just e-mail me at crisbelle_2628@yahoo.com i'll be waiting for you res...

First Circle - Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang lyrics - Muzikum

12. I'AXE AKOY SAYO AT IKAY AKIN LAMANG LYRICS | JustSomeLyrics

 • Lyrics to song "Akoy sayo at ikay akin lamang" by I'Axe: Ikaw na ang may sabi, na akoy mahal mo rin At sinabi mo, ang pag-ibig moy di magbabago Refrain 1: ...

 • Lyrics to song "Akoy sayo at ikay akin lamang" by I'Axe: Ikaw na ang may sabi, na akoy mahal mo rin At sinabi mo, ang pag-ibig moy di magbabago Refrain 1: Ngunit bakit? sa tuwing...

13. DANIEL PADILLA - Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang Lyrics

 • ... Ika'y Akin Lamang - http://motolyrics.com/daniel-padilla/akoy-sayo-at-ikay-akin-lamang-lyrics.html. Ang nakalimutang sumpaan, Na ako'y sayo at ika'y. Akin ...

 • Daniel Padilla Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang Lyrics. Get the "Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang" Lyrics, Video here.

DANIEL PADILLA - Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang Lyrics

14. AKO'Y SAYO AT IKA'Y AKIN LAMANG Lyrics - DANIEL PADILLA

 • Daniel Padilla Ako'y Sayo At Ika'y Akin Lamang lyrics & video : Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahalmo rin At sinabi mong ang pag-ibig mo'y di mag babago ...

 • Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahalmo rin At sinabi mong ang pag-ibig mo'y di mag babago Ngunit bakit satwing a...

AKO'Y SAYO AT IKA'Y AKIN LAMANG Lyrics - DANIEL PADILLA

15. Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang lyrics by First Circle - Song Search

 • Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang lyrics by First Circle. ... Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang. by First Circle. Ikaw na ang may sabi, na ako'y mahal mo rin. At sinabi ...

 • Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang lyrics by First Circle

Akoy Sayo At Ikay Akin Lamang lyrics by First Circle - Song Search
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 01/07/2024

Views: 5796

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.